Česká ergonomická společnost z.s.

PREMEDIS je jedním z hlavních odborných partnerů České ergonomické společnosti (ČES) a společně se snažíme o popularizaci a rozvoj oboru ergonomie. V červnu 2017 jsme uspořádali výjezdní konferenci, která se zabývala řešením aktuálních otázek v ergonomii. Např. zařazení povolání "Specialista v ergonomii" do Národní soustavy povolání a kvalifikací nebo harmonizace ergonomických norem a jejich využití v aplikované praxi. Lukáš Šoltys je od února 2017 novým předsedou ČES a podílí se na celé řadě odborných aktivit společnosti.

ČES_konference-cerven_2017CES_Nymburk_2017_vecerni foto