Naše služby

zlepšování ergonomie, ochrana zdraví, prevence nemocí z povolání, autorizovaná měření

SPECIALIZACE:

Prevence nemocí z povolání

Prevence nemocí z povolání

Snižování počtu pohybů, rizikových pracovních poloh a časové expozice v riziku

Zlepšování ergonomie

Zlepšování ergonomie

Ergonomický screening a zlepšování ERGO designu pracovišť

Ochrana zdraví

Ochrana zdraví

Komplexní a systematické řešení ochrany zdraví zaměstnanců

Autorizovaná měření

Autorizovaná měření

Posouzení ergonomie pracovního místa, lokální svalová a celková fyzická zátěž