Prevence nemocí z povolání

Snižování počtu pohybů, rizikových pracovních poloh a časové expozice v riziku

Předcházíme vzniku nemocí z povolání

 Prioritou je eliminace rizikových pracovních činnostísnížení zátěže pohybového aparátu

 V rámci prevence nemocí z povolání poskytujeme i pracovnělékařské služby (dále PLS) v souladu se zákonem 373/2011 Sb. o
 specifických zdravotních službách (dále zákon) s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti k práci (provádění preventivních 
 prohlídek) které našim klientům zajišťuje jiný poskytovatel PLS.

 Naše služby v souladu s §57 zákona 373/2011 Sb.obsahují zejména:

Organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb včetně dokumentace zajišťujeme v souladu s platnou prováděcí vyhláškou (Vyhláška č. 79/2013 Sb.) a úzce spolupracujeme s dalším poskytovatelem PLS tak, aby byl naplněn obsah zákona a prováděcí vyhlášky.