PREMEDIS 2020 - ODBORNÉ A VÝZKUMNÉ CENTRUM

ZÁSADNÍ ZMĚNA V ČINNOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI

V posledních pěti letech s našimi klienty i kolegy ergonomy a fyziology často řešíme a diskutujeme problematiku odborné kvality a objektivity autorizovaných měření fyzické zátěže a ergonomických auditů. Společně jsme se shodli, že nám všem chybí objektivní data a výstupy z odborných studií i větší využití moderních metod a přístrojů.

Nejen z těchto důvodů jsme se rozhodli vytvořit "Odborné ergonomické centrum", které zahájilo svoji činnost v lednu 2020.

PREMEDIS tým se tedy bude prioritně věnovat odborným projektům s cílem aplikovat moderní technologie a technické inovace v reálné praxi.

Většina našich současných klientů, se v případě zájmu o realizaci odborných projektů s hlubším smyslem a vyšší přidanou hodnotou, může stát našimi "partnery pro aplikovaný výzkum a vývoj v ergonomii".

Ve spolupráci s Českou ergonomickou společností, FS ČVUT, ERGO týmem Škoda MB, ZČU a dalšími odbornými institucemi založíme a budeme provozovat "Centrum aplikované ergonomie".

Rovněž se zaměříme na realizaci projektů "Vzdělávání v ergonomii" s cílem vytvořit kvalitní studijní materiály a "Ergonomie do základních škol" za účelem eliminace rizika poškozování pohybového aparátu u dětí.

Z výše uvedených důvodů dojde i k výraznému omezení našich obchodních aktivit. Budeme rádi spolupracovat s partnery a institucemi, kteří mají skutečný zájem zlepšovat ergonomii práce a vytvářet podmínky pro pracovní pohodu.

Prostě a jednoduše řečeno, přecházíme na odborné a veřejně prospěšné projekty.

Lukáš Šoltys