Specialista v ergonomii 2020

V ČR máme prvních 15 Specialistů v ergonomii

Na jaře letošního roku uspořádal tým ČES vzdělávací kurz „Specialista v ergonomii“ na který navazovala zkouška organizovaná autorizovanou osobou tedy VÚBP Praha.

Ve dnech 26.- 27.5.2020 probíhala závěrečná část kurzu včetně písemné, praktické i ústní zkoušky. Všichni uchazeči byli členové ČES a zkušení ergonomové z praxe, což přineslo své ovoce a náročnou zkouškou úspěšně prošli.

S velkou radostí a potěšením tedy můžeme konstatovat, že v Čechách máme prvních patnáct držitelů profesní kvalifikace „Specialista v ergonomii“ a tři znich pracují v našem PREMEDIS týmu :-)

Věříme, že se nám všem bude dařit rozvíjet obor ergonomie, zlepšovat pracovní prostředí a vytvářet pracovní pohodu !

Další kurz se bude konat na podzim letošního roku https://www.ergonomicka.cz/kurz-profesni-kvalifikace-specialista-v-ergonomii-podzim-2020/, těšíme se na hojnou účast.

Krásné a pohodové dny

Lukáš Šoltys