Nadace Premedis

Podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů
  • Účelem Nadace Premedis je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména v oblasti vědecké, zdravotní, vzdělávací, kulturní, sportovní, sociální a dále v oblasti vývoje, inovace a optimalizace v oboru ergonomie.
  • Nadace používá k dosažení účelu Nadace prostředků získaných z darů, výnosů, z nadačního kapitálu a dalších příjmů.
  • Tým Nadace Premedis bude v rámci přípravy a realizace veřejně prospěšných projektů spolupracovat s odbornými institucemi, univerzitami, spolky i jednotlivci.
  •  V roce 2022 jsme s radostí podpořili 18 subjektů v rámci 20 veřejně prospěšných projektů včetně podpory Ukrajiny v boji za svobodu. Podrobnosti najdete ve Výroční zprávě 2022

Statut Nadace ke stažení

Kunst hala a

Kunst hala a "cozy studio" Liberec

Věnujeme se podpoře moderního výtvarného umění a designu

Projekt

Projekt "Ergonomie do škol"

Česká ergonomická společnost ve spolupráci a s podporou Nadace Premedis zahájila v leto...

Nadace Premedis v letech 2022 - 2023

Nadace Premedis v letech 2022 - 2023

Podporujeme řadu smysluplných projektů

Jizerské hory příběh jedinečné krajiny

Jizerské hory příběh jedinečné krajiny

Jsme rádi, že naše nadace mohla podpořit natočení úspěšného filmu o Jizerkách! Ví...