Nadace Premedis

Podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů
  • Účelem Nadace Premedis je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, nebo takových osob, jejichž podpora je ve veřejném zájmu, zejména v oblasti vědecké, zdravotní, vzdělávací, kulturní, sportovní, sociální a dále v oblasti týkající se vývoje, inovace a optimalizace v oboru ergonomie.
  • Nadace používá k dosažení účelu Nadace prostředků získaných z darů, výnosů, z nadačního kapitálu a dalších příjmů.
  • Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu.