Nadace Premedis

Podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů
  • Účelem Nadace Premedis je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména v oblasti vědecké, zdravotní, vzdělávací, kulturní, sportovní, sociální a dále v oblasti vývoje, inovace a optimalizace v oboru ergonomie.
  • Nadace používá k dosažení účelu Nadace prostředků získaných z darů, výnosů, z nadačního kapitálu a dalších příjmů.
  • Tým Nadace Premedis bude v rámci přípravy a realizace veřejně prospěšných projektů spolupracovat s odbornými institucemi, univerzitami, spolky i jednotlivci.

Statut Nadace ke stažení

Nadace Premedis podporuje zdravotníky 1. linie

Nadace Premedis podporuje zdravotníky 1. linie

Kampaň na podporu zdravotníků 1.linie, intenzivní péče a uzavřených restaurací