Nadace Premedis

Podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů
  • Účelem Nadace Premedis je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména v oblasti vědecké, zdravotní, vzdělávací, kulturní, sportovní, sociální a dále v oblasti vývoje, inovace a optimalizace v oboru ergonomie.
  • Nadace používá k dosažení účelu Nadace prostředků získaných z darů, výnosů, z nadačního kapitálu a dalších příjmů.
  • Tým Nadace Premedis bude v rámci přípravy a realizace veřejně prospěšných projektů spolupracovat s odbornými institucemi, univerzitami, spolky i jednotlivci.
  •  V roce 2021 jsme s radostí podpořili 30 subjektů v rámci 20 veřejně prospěšných projektů a jedné celostátní kampaně. Podrobnosti najdete ve Výroční zprávě 2021.

Statut Nadace ke stažení

Jizerské hory příběh jedinečné krajiny

Jizerské hory příběh jedinečné krajiny

Jsme rádi, že naše nadace mohla podpořit natočení úspěšného filmu o Jizerkách! Ví...

Projekt

Projekt "Ergonomie do škol"

Česká ergonomická společnost ve spolupráci a s podporou Nadace Premedis zahájila v leto...

Nadace Premedis v letech 2022 - 2023

Nadace Premedis v letech 2022 - 2023

Podporujeme řadu smysluplných projektů