Projekt "Ergonomie do škol"

Česká ergonomická společnost ve spolupráci a s podporou Nadace Premedis zahájila v letošním roce realizaci projektu "Ergonomie do škol". Hlavním smyslem projektu je zvýšit znalosti o přínosech ergonomie pro vývoj dětí ve školním i předškolním věku, zlepšit vybavení ZŠ vhodným ergonomickým nábytkem a ukázat dětem, učitelům i rodičům správné pohybové stereotypy a kompenzační cvičení.
Projektový tým vede fyzioterapeutka a specialistka v ergonomii Mgr. Tereza Náplavová, supervizi a odbornou garanci zajišťuje předseda společnosti MUDr. Lukáš Šoltys.
Pokud se chcete do projektu zapojit i ve vaší škole podívejte se na webové stránky a sociální sítě, kde najdete i kontaktní informace: https://www.ergonomiedoskol.cz/