Vize 2020

Zlepšujeme ergonomii a vytváříme pracovní pohodu

Vize PREMEDIS 2020 - ODBORNÉ A VÝZKUMNÉ CENTRUM

Rozhodli jsme se prioritně věnovat oblasti vývoje a výzkumu v oboru ergonomie a fyziologie práce.

Soustředíme se pouze na projekty zaměřené na inovace a objektivní zlepšení ergonomie práce.

Uplatníme odborné zkušenosti našeho sehraného týmu, působícího v oboru ergonomie již od roku 2002.

PREMEDIS = rozvíjíme obor ergonomie a vytváříme podmínky pro pracovní pohodu

V čem to bude jedinečné