Vize 2030

Podporujeme veřejně prospěšné aktivity a vytváříme podmínky pro životní pohodu

Vize PREMEDIS 2020 -2030 - ERGO CENTRUM a NADACE

Rozhodli jsme se založit Nadaci Premedis a prioritně se věnovat podpoře veřejně prospěšných aktivit a projektů zejména v oblasti vědecké, zdravotní, vzdělávací, kulturní, sportovní a sociální. 

Pokračujeme v koordinaci, podpoře a odborné garanci projektů v oblasti vývoje a inovací v oboru ergonomie a fyziologie práce.

PREMEDIS = podporujeme veřejně prospěšné aktivity, rozvíjíme obor ergonomie, žijeme svobodný a radostný život