Premedis s.r.o. - odborné ergonomické centrum

Rozhodli jsme se využít naše zkušenosti a prioritně se věnovat vývoji a výzkumu v oboru ergonomie a fyziologie práce.

Primárně se věnujeme koordinaci a odborné garanci projektů ve spolupráci s Českou ergonomickou společností, FS ČVUT, ZUČ, Zdravým Podnikem a dalšími odbornými institucemi.

PREMEDIS ERGO CENTRUM = rozvíjíme obor ergonomie a vytváříme podmínky pro pracovní pohodu


PROJEKTY 2021:

Ergonomie