ČESKÁ ERGONOMICKÁ SPOLEČNOST

Specialista v ergonomii konečně zařazen do NSP a NSK

PREMEDIS je jedním z hlavních odborných partnerů České ergonomické společnosti (ČES) a společně se snažíme o popularizaci a rozvoj oboru ergonomie. V červnu 2019 jsme uspořádali další výjezdní konferenci, která se zabývala řešením aktuálních otázek v ergonomii. Konečně se nám podařilo dosáhnout zařazení povolání "Specialista v ergonomii" do Národní soustavy povolání a kvalifikací https://www.nsp.cz/jednotka-prace/specialista-v-ergonomii Tuto skutečnost považujeme za velký úspěch oboru ergonomie. V současné době pracujeme na vytvoření vzdělávacího programu a standardů pro zkoušení uchazečů o získání kvalifikace "Specialista v ergonomii".První "testovací skupina" by měla kurzem i zkouškou projít během 2Q 2020.
Lukáš Šoltys se jako předseda ČES podílí na celé řadě dalších odborných aktivit společnosti, např. viz úspěšná konference "Aplikovaná ergonomie 2019"

APE_aula zahajeni.JPGAPE_aula uc..JPG