PREMEDIS ODBORNÉ ERGO CENTRUM

zlepšování ergonomie a vytváření pracovní pohody, ochrana zdraví, prevence nemocí z povolání

PROJEKTY 2020:

Výzkum a inovace v ergonomii

Výzkum a inovace v ergonomii

Odborné studie a projekty za účelem rozvoje oboru ergonomie

Prevence nemocí pohybového aparátu

Prevence nemocí pohybového aparátu

Odborné studie a projekty za účelem eliminace rizik a vytváření pracovní pohody