PREMEDIS ODBORNÉ ERGO CENTRUM

zlepšování ergonomie a vytváření pracovní pohody, ochrana zdraví, prevence nemocí z povolání

PROJEKTY 2023 - ve spolupráci s Českou ergonomickou společností: