Prevence nemocí pohybového aparátu

Odborné studie a projekty za účelem eliminace rizik a vytváření pracovní pohody

Moderní přístup PREMEDIS týmu

Měření pouze pro potřeby kategorizace prací nebo KHS od roku 2020 nebudeme provádět !!!

     1. fáze ERGO projektu a naší spolupráce