Prevence nemocí pohybového aparátu

Zásadní změny v autorizované laboratoři a PREMEDIS týmu

Vážení klienti, smluvní partneři,

rádi bychom Vás tímto informovali o převedení osvědčené a dlouhodobě úspěšné laboratoře ochrany zdraví PREMEDIS s.r.o. na partnerskou společnost Staff Advance s.r.o.

Veškerá autorizovaná měření a odborná hodnocení dle Zákona 258/200Sb. v platném znění za účelem kategorizace prací bude tedy nadále provádět pouze nástupnická laboratoř ochrany zdraví společnosti Staff Advance s.r.o.

Odborný tým laboratoře Staff Advance s.r.o. je složen ze zkušených specialistek na autorizovaná měření a ergonomii práce z Premedis týmu. Jednatelkou společnosti Staff Advance s.r.o. je Mgr. Kateřina Melichová a tým doplňují Mgr. Pavla Trávníčková a MUDr. Svatava Fajfrová. 
Věříme tedy, že navážeme na dlouholetou a úspěšnou spolupráci a budete i nadále využívat našich kvalitních služeb tentokráte pod značkou Staff Advance s.r.o.

PREMEDIS tým ve složení MUDr. Lukáš Šoltys, Alexandra Procházková se bude prioritně věnovat „Odbornému ergonomickému centru“ tedy vývoji, inovacím, optimalizaci a propagaci oboru ergonomie v úzké spolupráci s Českou ergonomickou společností a FS ČVUT.

Odborný tým autorizované laboratoře fyziologie práce a ochrany zdraví Staff Advance s.r.o. bude rovněž poskytovat širokou škálu služeb v oblasti ergonomie a fyziologie práce jako např. ERGO audity, odborné ergonomické analýzy a studie, autorizované měření fyzické zátěže atd. Obě naše společnosti budou samozřejmě velmi úzce spolupracovat.

Od 1. srpna 2020 můžete poptávky na autorizovaná měření a odborná hodnocení fyzické zátěže zasílat na společnost Staff Advance s.r.o.: mereni@staffadvance.cz

Věříme, že uvedená změna bude přínosná hlavně pro Vás, naše dlouholeté klienty a partnery a těšíme se na další spolupráci při zlepšování pracovních podmínek a vytváření pracovní pohody.

 

V Liberci dne 19. srpna 2020