Premedis s.r.o.

Naše služby

Zlepšování ERGO designu výrobních linek, montážních a logistických pracovišť, autorizovaná měření fyzické zátěže, opatření pro snižování fyzické zátěže, prevence nemocí z povolání, pracovně lékařské služby, trénink a školení v ergonomii práce.Ergonomie

Výstupy z našich ERGO projektů