Prevence MSDs – kampaň EU OSHA 2020 – 2022

Zlepšujeme ERGO design a snižujeme riziko vzniku nemocí pohybového aparátu

Kampaň na období 2020–2022 se zaměří na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací.

Ve spolupráci s odborníky z České ergonomické společnosti, ČVUT, ZČU, ZdravýPodnik atd., představíme v rámci této kampaně několik zajímavých projektů: "MODERNÍ TECHNOLOGIE V PREVENCI MSD's", "ERGONOMIE DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL", "OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI" - odborná studie vlivu nepřijatelných poloh na svalovou zátěž, únavu a přetěžování pohybového aparátu.

Muskuloskeletální poruchy jsou nadále jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě.

Rizika související s pracovními polohami, vykonávání opakovaných pohybů, únavné či bolestivé pozice, nošení nebo přemísťování těžkých břemen – všechny tyto velice časté rizikové faktory na pracovišti mohou vést k muskuloskeletálním poruchám. Vzhledem k rozšířenosti muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je zřejmé, že je třeba učinit více ke zvýšení informovanosti o jejich možné prevenci.

Kampaň se podrobně zabývá příčinami tohoto přetrvávajícího problému. Klade si za cíl šířit vysoce kvalitní informace o této problematice, podporovat integrovaný přístup k jejímu řešení a nabízí praktické nástroje a řešení, které mohou pomoci na pracovištích.

Více informací o muskuloskeletálních poruchách naleznete v příslušné sekci našich internetových stránek

OSHA banner-hw2020.png