Autorizovaná měření

Posouzení ergonomie pracovního místa, lokální svalová a celková fyzická zátěž

Moderní přístup PREMEDIS týmu

Náš systémový přístup k problematice autorizovaných měření považujeme za naší největší konkurenční výhodu. Našim klientům přináší zlepšení ergonomie práce, snižení fyzické zátěže zaměstnanců, smysluplnou prevenci nemocí z povolání a úsporu nákladů na autorizovaná měření.

     1. fáze ERGO projektu a naší spolupráce

Autorizace 

Osvědčení o autorizaci jsme získali jako první laboratoř v ČR již 27. 4. 2004 a v dubnu 2016 jsme úspěšně prošli dalším reauditem.

Seznam autorizovaných setů:  

  SET I 07: Měření a posouzení celkové fyzické zátěže
  SET I 08: Měření a posouzení lokální svalové zátěže
  SET I 09: Ergonomie pracovního místa
  SET I 11: Posouzení psychické zátěže z hlediska faktorů práce

Vedoucí laboratoře:

MUDr. Svatava Fajfrová – fajfrova@premedis.cz

Uveřejnění v seznamu autorizovaných laboratoří a platná osvědčení: